Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SKLEPU INTERNETOWEGO V E L M Y,  https://velmy.eu („Sklep”)

Witaj!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest KONRAD CHABROS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą C-CORP KONRAD CHABROS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5213742604, nr REGON 364973210, z siedzibą na ul. Jana Pawła Woronicza 31/ 191, 02-640 Warszawa.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: HELLO@VELMY.EU.

 


 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w sklepie https://velmy.eu

 Po złożeniu zamówienia Twoje dane są przetwarzane w celu jego realizacji. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia. Twoje dane będą przetwarzane podczas obowiązywania ww. umowy oraz do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Podstawa prawna: Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Założenie konta w sklepie https://velmy.eu

 Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia. Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Podstawa prawna: Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 1. Nawiązanie z nami kontaktu

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi Twoich zamówień, zgłoszeń czy pytań. Jeśli nie podasz danych, nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie. Twoje dane będą przetwarzane (w zależności co nastąpi najwcześniej) przez czas trwania wiążącej nas umowy lub jeśli umowa nie zostanie zawarta, do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Podstawa prawna: Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stronąoraz nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.

 4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań  analitycznych

Twoje dane są przetwarzane w celu analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników 
(więcej w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności). Jeśli nie podasz danych, nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem. Twoje dane będą przetwarzane (zależnie co nastąpi wcześniej i ma zastosowanie) do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 5. Zgoda z Twojej strony na otrzymywanie od nas treści marketingowych

Twoje dane są przetwarzane w celu a wysyłki informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji poniżej).

Podstawa prawna: Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 6. Subskrypcja newslettera

Twoje dane są przetwarzane w celu wysłania newslettera. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług.Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera.Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas(więcej informacji poniżej).

Podstawa prawna: Umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

 7.  Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

Twoje dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.Jeśli nie podasz danych, nie będzie możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania(w zależności które nastąpi wcześniej i ma zastosowanie w danym przypadku).

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.


 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.


 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 minut od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.


 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych: 

 • Operator internetowej platformy handlowej – każde działanie w związku ze Sklepem.
 • Dostawca płatności – złożenie zamówienia w sklepie.
 • Biuro rachunkowe – złożenie zamówienia w sklepie.
 • Operatorzy dostaw - złożenie zamówienia w sklepie.
 • Organy publiczne – Na żądanie w zakresie w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępniania im danych.

W żadnym z przypadków dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl